Spoedlevering van kritieke equipment

De uitdaging

De technische dienst van een grote raffinaderij in Nederland ontdekte tijdens een lopende stop dat meer dan 110 stuks PTFE-belijnde reduceerflenzen DN300/DN150 beschadigd waren en moesten worden vervangen.

De PTFE liner was zodanig aangetast dat de componenten niet meer ingezet konden worden. Als de flenzen niet op korte termijn gerepareerd zouden kunnen worden, dan zouden de consequenties voor de eindklant enorm zijn.

9bf0224f-e16b-4913-8e0b-58e21734f848

Hoe heeft Hanwel geholpen?

Op vrijdagmiddag ontvingen wij de spoedaanvraag van de klant om 112 stuks reduceerflenzen tijdens dezelfde stop nog te voorzien van een nieuwe PTFE liner. Nadat gedurende het weekend de technische details zijn afgestemd kon de eerste batch flenzen op maandagmorgen op transport naar onze fabriek.

Na ontvangst in de fabriek zijn alle flenzen gestraald en gecontroleerd, waarbij indien nodig reparatiewerkzaamheden en aanpassingen aan de flenzen zijn uitgevoerd. Vervolgens zijn alle flenzen voorzien van een nieuwe PTFE liner en volledig getest.

Het resultaat

In lijn met de vooraf besproken planning is de eerste batch flenzen binnen een week afgeleverd bij de klant en is de tweede batch enkele dagen later afgeleverd zodat men stapsgewijs alle componenten kon monteren. De klant is dagelijks voorzien van  updates zodat men ten alle tijde op de hoogte was van het proces. Uiteindelijk zijn alle flenzen niet alleen conform afspraak binnen de afgesproken deadline afgeleverd en gemonteerd, maar is de volledige batch zelfs sneller opgeleverd dan verwacht. Hierdoor is ongeplande en ongewenste stilstand voorkomen.

Quote van de klant: ''Bedankt voor de uitstekende performance op deze stop. Jullie sprongen er positief bovenuit!''

Begeleiding van Hanwel

Onderdeel van onze service waren dagelijkse updates waarbij de klant constant persoonlijk op de hoogte werd gehouden van de status en de actuele planning. Dit alles heeft ertoe geleid dat de klant alle flensen nog tijdens de lopende stop heeft kunnen monteren zonder dat er verdere ongeplande stilstand benodigd was. 

Advies nodig over wat er in uw situatie van toepassing is? Neem contact met ons op.